برنامه های آقای رضایی

ایران سرای من

پخش کامل گفت و گوی آقای محسن رضایی میرقائد نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مردم فارس در برنامه ایران سرای من

ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400
۲۱ خرداد ۱۴۰۰