برنامه های آقای قاضی زاده هاشمی

ایران سرای من

پخش کامل گفت و گوی آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با مردم فارس در برنامه ایران سرای من

ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 1400
۲۶ خرداد ۱۴۰۰