نظارت بر وعده های نامزدهای انتخاباتی

حرف نو

دکتر عزیزی نماینده مردم شهرستانهای شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در برنامه حرف نو

ویژه برنامه انتخابات 1400
۲۶ خرداد ۱۴۰۰