ماجراهای خانواده خجسته و آشپزی

کاشانه مهر

این بار خانواده خجسته آموزش آشپزی میدن

از شنبه تا چهارشنبه در برنامه کاشانه مهر راس ساعت 10 صبح میهمان خانه های پر مهر شما هستیم.

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ تیر ۱۴۰۰