عید غدیر خم

گمپ گلا

برنامه گمپ گلا هر روز ساعت 9 و 17 از شبکه فارس

برنامه کودک سیمای مرکز فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 16
۱۰ مرداد ۱۴۰۰