شیراز 

برنامه های تلویزیونی

ترانه زیبای شیراز با صدای حامد فقیهی در برنامه شب نشینی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۱ مهر ۱۴۰۰