از گچ کار خلاق تا تاکسی با همه امکانات

خوشا شیراز

با شوخی موخی این هفته خوشا شیراز همراه باشید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۵ آبان ۱۴۰۰