غذای انگشتی با کشک و بادمجان

آشپزی

غذای انگشتی با کشک و بادمجان توسط خانم علی پور در بخش آشپزی برنامه کاشانه مهر
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10

اموزش انواع غذای آشپزی
۲۲ آبان ۱۴۰۰