گوزن زرد ایرانی

گزیده کوله پشتی

معرفی میراث طبیعی فارس گوزن زرد ایرانی در دل طبیعت زیبای استان فارس

طبیعت گردی استان فارس
۲ خرداد ۱۴۰۱