کشتن تیربارچی دشمن با بیل لودر    

دفاع مقدس

 آقای صبوری از پیشکسوتان دفاع مقدس مهمان برنامه شهر عشق

تولیدات دفاع مقدس
۳ خرداد ۱۴۰۱