وضعیت ساخت و ساز ها در شیراز

بازتاب

وضعیت ساخت و ساز ها و نحوه نظارت مراجع ذی صلاح در گفتگو با مهندس باقری پژوهشگر و فعال حوزه مدیریت شهری

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۹ خرداد ۱۴۰۱