بی پاسخ ماندن نتایج مطالعات گسل و زمین شناسی منطقه حسینی الهاشمی شیراز

بازتاب

چرایی بی پاسخ ماندن نتایج مطالعات گسل و زمین شناسی منطقه حسینی الهاشمی شیراز از طرف معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در گفتگو با دکتر جمشیدی مدیرکل دفتر فنی ، عمرانی استانداری فارس

چهارشنبه ها ساعت 21:15
۱۹ خرداد ۱۴۰۱