مداحی در وصف امام جواد(ع)

مذهبی

شهادت نهمین اختر آسمان امامت و ولایت 

شیراز سومین حرم اهل بیت
۸ تیر ۱۴۰۱