دردت من تیام

کاشانه مهر

اجرای ترانه لری با صدای آقای محمدی در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۷ مهر ۱۴۰۱