اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی

پی جور


 مشکل اسکان و پارکینگ مسافران نوروزی
مهندس غلامی
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری شیراز

رسانه مجازی صدا و سیمای فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز
۱۴ اسفند ۱۴۰۱