میراث ناملموس

شهر راز

صحبت های جناب آقای افراسیابی کشکولی نائب رییس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر شیراز

و سرکار خانم ثابت قدم کارشناس میراث فرهنگی

 

زمان پخش: یکشنبه ، سه شنبه ، پنجشنبه ساعت 21
۲۰ آذر ۱۳۹۵