از دارالعلم تا کاظمین

مستند

مستند از دارالعلم تا کاظمین داستان سفر گروه مستند ساز صدا و سیمای مرکز فارس از شیراز تا عتبات عالیات است

مستند های تولیدی مرکز فارس
۲۶ شهریور ۱۳۹۷