رونمایی از آثار دفاع مقدس

مستند

رونمایی از آثار تولید شده در حوزه دفاع مقدس با حضور جناب آقای سهرابی مدیر کل صدا و سیمای مرکز فارس و سردار غیب پرور در برنامه حکایت فتح

مستند های تولیدی مرکز فارس
۳ مهر ۱۳۹۹