نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار

تار و پود

بررسی نقش شرکت های دانش بنیان در کسب و کار با حضور دکتر امین رضا ذوالقدر رییس پارک علم و فناوری فارس 

برنامه گفتگو محور پیرامون کارآفرینی و اقتصاد در استان فارس
۲۱ آذر ۱۳۹۸