شیراز در سوگ نگین مقاومت

سردار سلیمانی

سومین حرم اهل بیت علیهم السلام در سوگ نگین سلیمانی

سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد
۱۷ دی ۱۳۹۸