تاثیر کرونا بر اقتصاد

جهش تولید

مختاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۱۹ تیر ۱۳۹۹