شیرینی خوری رزینی

هنری

آموزش یک مدل شیرینی خوری رزینی به وسیله قالب های سیلیکونی و رزین اپوکسی 

بخش هنری
۲۷ شهریور ۱۳۹۹