تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین
حالت نمایش

کلمه کلیدی: چلچراغ

تعداد: 22

عاشقانه های دلدادگان حسینی

عاشقانه های دلدادگان حسینی

03:35

منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم

منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم

03:35

چای روضه

چای روضه

07:46

َشرح عاشقی

َشرح عاشقی

04:35

عزاداری در مسجد طبالیون شیراز

عزاداری در مسجد طبالیون شیراز

03:35

اهتزاز پرچم حرم امام حسین (ع) در شیراز

اهتزاز پرچم حرم امام حسین (ع) در شیراز

03:35

دومین جشنواره ملی چلچراغ شیراز

دومین جشنواره ملی چلچراغ شیراز

01:00

بداهه سرایی بانوی شاعر پارسی

بداهه سرایی بانوی شاعر پارسی

02:36

راه عشق نزار قطری

راه عشق نزار قطری

04:57

رباعی خوانی شاعر آیینی

رباعی خوانی شاعر آیینی

02:29

دارن میان دونه دونه عاشقان

دارن میان دونه دونه عاشقان

01:41

دل سرایی اربعینی هادی فردوسی

دل سرایی اربعینی هادی فردوسی

06:12

تاریخ شهادت امام حسن مجتبی (ع)

تاریخ شهادت امام حسن مجتبی (ع)

05:08

نماهنگ

نماهنگ

جمال زیانی در چلچراغ

جمال زیانی در چلچراغ

فیلماهنگ

فیلماهنگ

گفتگوی احد ده بزرگی بخش دوم

گفتگوی احد ده بزرگی بخش دوم

13:13

بخش اول گفقتگوی استاد ده بزرگی

بخش اول گفقتگوی استاد ده بزرگی

فیلماهنگ

فیلماهنگ

فیاض پور مدیر کل مدیریت بحران استان

فیاض پور مدیر کل مدیریت بحران استان

چلچراغ در کربلا (1395)

چلچراغ در کربلا (1395)

04:45

چلچراغ - 9 ابان 1395

چلچراغ - 9 ابان 1395

52:05