عاشقانه های دلدادگان حسینی

چلچراغ

گزارشی از پیاده روی اربعین در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۲۸ شهریور ۱۴۰۱