در مسیر مشّایه

چلچراغ

ارتباط زنده با راهپیمایی اربعین در مسیر نجف به کربلا

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۲ شهریور ۱۴۰۲