موکبی از دیار فارس

چلچراغ

موکب حضرت احمد بن موسی و گفتگو با حجت الاسلام حدائق 

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۱ شهریور ۱۴۰۲