خدمات موکب احمد بن موسی

چلچراغ

گفتگو با آقای عاشوری از کمیته پشتیبانی موکب احمد بن موسی شاهچراغ

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۱ شهریور ۱۴۰۲