رسم چراغ خاموشی نیست

چلچراغ

یادی از شهدای خادم شاهچراغ در موکب حضرت احمد بن موسی شاهچراغ در مسیر نجف به کربلا

ویژه برنامه ایام اربعین حسینی
۱۴ شهریور ۱۴۰۲