دلی عاشق، عزمی راسخ

چلچراغ

آقای مهدی دو کوهکی ایثارگر دفاع مقدس در برنامه چلچراغ

این برنامه ویژه ایام اربعین طراحی شده است که هر شب ساعت 22 از محل مسجد زیبای وکیل به صورت زنده پخش می شود
۳۰ شهریور ۱۴۰۱