شیرازی پلو

آشپزی

بخش آشپزخانه  با آموزش تهیه شیرازی پلو  توسط خانم حیدری در برنامه کاشانه مهر

 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲