دهه کرامت

حرم سوم

ویژه برنامه دهه کرامت در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ 

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۱۸ تیر ۱۳۹۸