یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد

شب شعر غدیر

می نویسم که "شب تار سحر می گردد"
یک نفر مانده ازین قوم که برمی گردد

سیدحمیدرضا برقعی

شب شعر عید غدیر خم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام
۱۹ مرداد ۱۳۹۹