شاهی ولی غریب ترین شاه عالمی

شب شعر غدیر

شعر میلاد عرفان پور در وصف حضرت احمد بن موسی شاهچراغ علیه السلام

شب شعر عید غدیر خم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام
۱۹ مرداد ۱۳۹۹