روستای حصار

گردشگری

روستای حصار یکی از زیباترین روستاها در بخش درودزن در شهرستان مرودشت فارس می باشد.در گذشته به خاطر اینکه این روستای کوچک محصور در میان باغات گردو و بادام با دیوارهای بلند بوده که در چهار گوشه دیوارها چهار برجک نگهبانی وجود داشته و تنها راه ورود و خروج به این روستای کوچک از راه دروازه چوبی .بزرگی انجام می شد این روستا را “روستای حصار” نامیده اند.

گردشگری
۱ آذر ۱۳۹۹