گردشگری
گردشگری در فارس

گردشگری در فارس

44:03

آیتم دور مجموعه کریمخانی

آیتم دور مجموعه کریمخانی

06:56

سرای آفتاب

سرای آفتاب

19:31

آیتم دور

آیتم دور

06:32

ایتم دور-قسمت اول

ایتم دور-قسمت اول

05:45

دور

دور

06:09

آیتم دور

آیتم دور

11:27

سعدیه

سعدیه

05:01

آیتم دور

آیتم دور

05:08

تخت جمشید

تخت جمشید

04:29

حمام وکیل

حمام وکیل

03:23

ارگ کریمخان زند

ارگ کریمخان زند

04:32

باغ ارم

باغ ارم

04:41

حافظیه

حافظیه

04:36

سعدیه

سعدیه

05:01

تسهیلات سفر به استان فارس

تسهیلات سفر به استان فارس

44:49

مجموعه علیخانی

مجموعه علیخانی

02:18

مستند خدایخانه-مسجد عتیق شیراز

مستند خدایخانه-مسجد عتیق شیراز

03:43

استان چهار فصل

استان چهار فصل

02:00

مسجد نصیر الملک

مسجد نصیر الملک

02:28

بوریا بافی

بوریا بافی

05:41

آیتم عینک 15 بهمن

آیتم عینک 15 بهمن

06:50

ايتم دور 15 بهمن

ايتم دور 15 بهمن

04:05

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز

05:57

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

آیتم دور در برنامه خوشا شیراز 17 دی

06:48

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

آیتم عینک در برنامه خوشا شیراز 17دی

07:10

شعرخوانی دختران نوجوان دارابی دروصف شیراز

شعرخوانی دختران نوجوان دارابی دروصف شیراز

04:33

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

توصيف شيراز از زبان شهروز ابراهيمي

08:06

صبح دلگشا - 9 آبان ماه

صبح دلگشا - 9 آبان ماه

1:13:02