تنگه بله برم

گردشگری

طبیعت گردی با برنامه کوله پشتی اینبار در تنگه بله برم دشمن زیاری
دسترسی به این منطقه از طریق جاده شیراز به یاسوج، جاده فرعی روستای هرایجان، بعد از تلمبه خانه، جاده خاکی روستای هجرت قابل دسترسی است.

گردشگری
۲۲ مرداد ۱۳۹۹