گوشه ای از خاطرات دفاع مقدس

رادار

گفت و گو با حاج رحیم قنبری از دلیرمردان هشت سال  دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۲۸ شهریور ۱۴۰۰