جانفشانی عظیم

رادار

آشنایی با جانباز سرافراز دفاع مقدس عظیم بذرافکن در برنامه رادار به مناسبت هفته دفاع مقدس

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۶ مهر ۱۴۰۰