شهید شیرعلی سلطانی

رادار

آشنایی با شهید شیرعلی سلطانی در برنامه رادار

 

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۴ مهر ۱۴۰۰