ایران من

رادار

ترانه ای حماسی با صدای کاظم بذرافکن در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۳۰ شهریور ۱۴۰۰