روایتی ناب از لحظات ایثار

رادار

گفت و گویی صمیمانه با حاج دانش کشاورزی از فرماندهان سرافراز  دفاع مقدس در برنامه رادار

ویژه برنامه هفته دفاع مقدس
۳۱ شهریور ۱۴۰۰