از افتتاح طرح های فسا تا آبرسانی سیدان

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۳ اسفند ۱۴۰۰