از سالک در فسا تا حلوای هفت تخم جهرم

در استان

با برنامه در استان همراه باشید

رویداد های استان فارس
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱