هشتگ فارس- لایروبی رودخانه خشک

هشتگ فارس

گفتگو با آقای برزگر شهردار منطقه 11 شهر شیراز در خصوص لایروبی رودخانه خشک در برنامه هشتگ فارس

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۲۰ آذر ۱۳۹۶