هشتگ فارس

هشتگ فارس

این قسمت از هشتگ فارس به مسئله جاده کمربندی شهرک جوادیه می پردازد

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۱۷ دی ۱۳۹۶