هشتگ فارس

هشتگ فارس

گفتگو در رابطه با پل هوایی روستای کرم آباد پاسارگاد و نبود ایمنی در کوچه 10 خیابان فاخته در شیراز را در این قسمت از هشتگ فارس مشاهده کنید

بررسی مشکلات شهر شیراز و استان فارس
۱ بهمن ۱۳۹۶