تیک تک قست بیستم

گپ

سفر به دنیای تکنولوژی در گپ
با تیک تک به روز باشید

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷