تیک تک قسمت بیست و یکم

گپ

سفر به دنیای تکنولوژی در گپ
با تیک تک به روز باشید

ويژه برنامه ( گپ ) ساعت ٢٢ از شبكه فارس
۳ شهریور ۱۳۹۷