نما نزدیک -3

نما نزدیک

نقد و بررسی آثار ارائه شده در سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
نقد و بررسی فیلم سمفونی نهم به همراه جناب آقای بهمنی منتقد سینما

ویژه برنامه جشنواره فیلم فجر
۱۷ بهمن ۱۳۹۷