اصغر همت

شب فیروزه ای

گفتگو با جناب آقای اصغر همت از بازیگران هنرمند شیرازی در برنامه شب فیروزه ای 

شب فیروزه ای دارای بخش های متنوع و جذابی برای مخاطبان خواهد بود
۵ تیر ۱۳۹۸